Stavební deska DTD JSD P5

DTD JSD P5 jednovrstvá stavební deska pro použití ve vlhkém prostředí

Jednovrstvá stavební deska DTD JSD P5 patří mezi dřevotřískové desky. Je určena pro použití ve vlhkém prostředí. Deska je odlišena jemným odstínem zelené barvy.

DTD JSD P5 se lisuje z rozměrově tříděných dřevěných třísek zásadně bez přídavku recyklátů. Třísky jsou rozvrstveny v jedné vrstvě a slepeny pomocí vlhkuvzdorného lepidla. Jednovrstvá struktura desky zabezpečuje kompaktnost a stejnoměrné vlastnosti v ploše a průřezu desky.

Tloušťka desky je kalibrována broušením.

Desky ve všech parametrech vyhovují normě EN 312.

Výhody DTD JSD P5

+ Deska DTD JSD P5 má stejné mechanické vlastnosti ve všech směrech. Při výrobě dílů z DTD JSD P5 nemusíte dbát na hlavní a vedlejší osu desky jako je to nutné při výrobě z OSB . To přináší úsporu v podobě menšího prořezu materiálu.
+ Deska DTD JSD P5 je ve všech vyráběných tloušťkách „bez řídkých míst“. Při utažení vrutu do JSD P5, hlava vrutu deskou neprojde, jako se stává u tenkých OSB.
+ Vrut, konfirmát a sponka drží v DTD JSD P5 velmi pevně.

Hlavní použití desek DTD JSD P5

1. Stavba – výroba nosných konstrukčních prvků
2. Stavba – univerzální použití (přístřešky, dočasné bednění a oplocení, záklopy)
3. Na podlahy – vlhkuvzdorná deska, kterou nemusíte před pokládkou podlahové krytiny v celé ploše stěrkovat
4. Výroba obalů – vhodné na transportní obaly pro vaše výrobky
5. Čalouněný nábytek – výroba kvalitních nosných koster

Sortiment

Ostrohranné desky: 2840×1830 mm, tloušťka: 10, 12, 15, 18 a 22mm
Deska pero drážka: 1800×900 mm, tloušťka: 15, 18 a 22 mm

Pomůcka pro dimenzování podlahy – deska na 3 a více nosnících
Hodnoty osových vzdáleností nosníků zohledňují požadavky na vzhled konstrukce a její funkční způsobilost ve vlhkém prostředí (vlhkost materiálu při 20°C a relativní vlhkosti okolního vzduchu 85% po několik týdnů v roce). Hodnoty uvedené v tabulce nenahrazují statický výpočet.

Postup pro určení tloušťky desky:

  • Jaká je potřebná tloušťka desky JSD P5 při zatížení 300 kg/m2 a vzdálenosti nosníků 500mm?
  • Najdi řádek se zatížením 300 kg/m2.
  • V řádku hodnot osových vzdáleností urči rozmezí, ve kterém leží osová vzdálenost 500 mm.
  • Pokud v tabulce není hledaná hodnota, zvol hodnotu nejbližší vyšší osové vzdálenosti.
  • V příslušném sloupci, na dolním řádku odečti tloušťku desky. Výsledek je 18 mm.

Nábytkové dílce

Nábytkové dílce a nábytkářské přířezy, lišty pro výrobu dveří a tvarové dílce pro čalouněný nábytek

Zjistit více

Deskové materiály

DTD a MDF desky surové, dýhované a laminované, stavební desky JSD a dřevotřískové desky pero – drážka

Zjistit více

Výrobky ze dřeva

Jehličnaté řezivo, hoblované výrobky (LUKAPROFIL) a bílé dřevní peletky (LUKAPELET)

Zjistit více

S čím vším vám umíme pomoci?

Nabízíme široké spektrum produktů a služeb. Umíme uspokojit i individuální požadavky.

Zjistit více