DDL se stalo Výrobním družstvem roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.

Vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku proběhlo na 31. valném shromáždění SČMVD, které se konalo v pondělí 13. 6. 2022 v Nymburku.

Soutěž je vyhlašována SČMVD již od roku 2012 a jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výrobní družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2021.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2021 umístila VD:

1. místo – Dřevozpracující družstvo
2. místo – AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
3. místo – KOVOBEL, výrobní družstvo

Ocenění předal přítomným zástupcům družstev před zahájením jednání valného shromáždění Ing. Leo Doseděl, předseda SČMVD.