DDL - Dřevozpracující družstvo Lukavec - DDL
Domů arrow O firmě arrow Historie
O firmě Produkty a služby DDL Plus Kontakty
Cesky English Deutch

Historie
V roce 1953 družstvo začínalo ve dvou dřevěných kůlnách výrobou řeziva. Roční kapacita malé pily byla 5000 m3. K řezivu postupně přibývaly další produkty. Dnes jsou těžištěm výroby nábytkové dílce.
historie

 

 • 2010
Došlo k odkoupení společnosti Kili, s.r.o. firmou Dřevozpracující družstvo Lukavec. Tímto rozhodnutím se    majitelé DDL a management DDL jednoznačně hlásí k aktivní obchodní činnosti v rámci České republiky formou obchodní sítě firmy Kili, s.r.o. a ke snaze o bližší spolupráci s výrobci nábytku. Kili s.r.o. se tak stalo dalším členem DDL Group a rozšířilo rodinu dceřiných společností DDL v Lukavci (DH DEKOR s.r.o. a LUKAFORM s.r.o.).

 

 
 • 2006
Zahájení provozu nové moderní výrobní linky na nábytkové dílce (kapacita 2 500 000 m2/rok laminovaných nábytkových dílců a 500 000 m2/rok nábytkových dílců ze surové MDF). Nejmodernější strojní vybavení. Stavba nového expedičního skladu. Vyroben 2,5miliontý m3 dřevotřískové a miliontý m3 MDF desky.
p1300039_custom
 • 2004
Rozšíření výroby nábytkových dílců a laminovaných desek (nový lis). Export do více než 20 zemí Evropy tvoří 60 % obratu.
ddl_1_nov_linka_26_10_04_custom
 • 2002
Zahájena výroba nábytkových dílců v Humpolci, nové sušárny a hoblárna (palubkárna) v Lukavci. Předseda družstva Ing. Jiří Majer se stává manažerem roku v ČR. Nově opravená administrativní budova.
pp169_custom
 • 2000
Družstvo odkoupilo movitý a nemovitý majetek divize deskové výroby a. s. Českomoravský len v Humpolci, rozšíření výroby o povrchovou úpravu desek laminováním . Impregnace papíru. Aplikace teorie TOC. Vznik Dceřiné společnosti DH Dekor spol. s r.o.
ddl_2_nov_linka_26_10_04_custom
 • 1998
Rozšíření výroby přířezů z dřevotřískových a MDF desek (formátovací pila Anthon), stavba nové manipulační linky, certifikát „Bezpečný podnik“. Investice do ekologických zařízení - čistička odpadních vod.
pict1406a_male
 • 1995
Tržby poprvé překračují miliardovou hranici, vyroben miliontý m3 dřevotřískové desky , dokončení certifikace dle ISO 9002 – jako první firma v ČR.
 • 1992
Transformace družstva dle obchodního zákoníku. Zahájena první výroba MDF . Příprava certifikace ISO.
mdf4
 • 1983
Zahájen provoz modernizované dřevotřískové linky. Poprvé vyrobena deska se specifikací E1 a lehčená dřevotřísková deska . Stavba nového prodejního skladu a meziskladu u železnice v Pacově.
dtd_72
 • 1980
Uvedena do provozu nová pilnice na pořez slabé kulatiny LINCK obsazená štěpkovacím agregátem.
29d_male
 • 1972
Dokončení stavby a zahájení nové výroby dřevotřískových desek . Ukončení výroby voštinových desek. Rekonstrukce a modernizace pilnice. První výroba laminace.

dtd_1

 • 1966
Zahájení exportu – řezivo do Nizozemska, dřevotřískové desky povrchově upravené dýhou do Anglie, stavba nové haly na výrobu deskových materiálů, zahájena výroba přesných nábytkářských dílců , nová administrativní budova.
66
 • 1960
Uvedení do provozu linky na výrobu dřevotřískových desek – první v ČR, výroba voštinových desek – kapacita 2500 m3/rok, výroba laťovek, výstavba skladovacích hal, navýšení kapacity pilnice.
dtd
 • 1953
Založení Dřevozpracujícího družstva. Pila s kapacitou 5000 m3/rok a výroba voštinových desek, hydraulický lis, sušárna.

ddl_custom

Za mezníky, které firmu výrazně posunuly kupředu, lze považovat stavbu haly na výrobu dřevotřískových desek a nákup nového vybavení dýhárny za dva milióny korun v roce 1958.

První dřevotřísková linka byla v Lukavci uvedena do provozu v roce 1960. Šlo o první výrobu dřevotřískových desek, tedy polotovarů pro nábytkáře a truhláře, v tehdejším Československu. Následující 60. léta pak byla ve znamení budování závodu na komplexní zpracování dřevní hmoty.

V roce 1963 byla postavena administrativní budova, rok nato další výrobní hala. V roce 1966 družstvo poprvé proniklo na zahraniční trhy - do Anglie a Holandska.

Zásadní přelom ve vývoji ale přinesl až rok 1972, kdy byla uvedena do provozu moderní dřevotřísková linka s kapacitou 34 500 m3 za rok. K dalšímu, více než dvojnásobnému zvýšení produkce a rozšíření sortimentu došlo během následujících let. V letech 1984 až 1986 družstvo zavedlo výrobu desek povrchově upravených dýhou.

V roce 1989 byla dokončena rekonstrukce pilnice instalací automatické omítací pily a nové rámové pily. V téže době byla uzavřena smlouva na koupi linky na výrobu středně tvrdých vláknitých desek, tzv. MDF desek. Ta, po překonání vážných problémů s financováním, zahájila výrobu v roce 1992 a dnes patří mezi pilíře podniku.

Původně plánovaná roční výroba 48 500 m3 se během deseti let zvýšila na současných více než 80 tisíc m3 MDF desek. Současně družstvo zvyšovalo kapacitu výroby třískových desek. Z výroby 80 tis. m3 v roce 1989 se produkce do roku 2005 vyšplhala na 150 tis. m3. Prudký růst výroby, umožněný úspěchy na trhu, si vyžádal v roce 1990 instalaci formátovacího automatu Giben a později, v roce 1998, výkonnější pily Anthon. To umožňuje formátovat polovinu produkce dřevotřískových desek podle přání zákazníků. Ti tak dostávají přesně naformátované dílce v čase, v němž je potřebují.

V roce 1995 Dřevozpracující družstvo poprvé překonalo miliardovou hranici tržeb, vyrobilo "miliontý kubík" dřevotřískové desky a získalo certifikát podle normy ISO 9002.

O šest let později, v roce 2001, úspěšně zvládlo recertifikaci podle nové normy EN ISO 9001:2000. Pravidelné audity společnosti SGS kontrolují kvalitu a stabilitu všech řídících procesů a činností tak, aby bylo dosaženo odpovídajících parametrů výrobků a služeb.

V roce 1997 byl zahájen provoz nové manipulační linky s roční kapacitou sto tisíc kubíků kulatiny za rok. Léta 1996 až 2002 se vyznačují vysokými investicemi do ekologických opatření (kotle, filtry, protihluková opatření, regenerační úpravy v parku).

Jen v letech 1995 až 2001 to bylo téměř 90 miliónů korun. Jedním z konkrétních výsledků projektu rozvoje družstva bylo odkoupení movitého a nemovitého majetku divize deskové výroby a. s. Českomoravský len Humpolec v listopadu 2000, vznik dceřiné společnosti DH Dekor a následné rozšíření výroby o povrchovou úpravu desek laminováním.

V roce 2002 Dřevozpracující družstvo vedle své hlavní výroby desek zahájilo také výrobu nábytkářských dílců a rozšířilo produkci hoblovaného zboží. V následujících letech 2003-2005 se rozšiřuje výroba nábytkových dílců i povrchová úprava desek laminováním (nový lis v Humpolci).

Družstvo v této době exportuje více než 50 procent produkce do dvou desítek evropských států a zaměstnává 580 lidí. Dalších 250 zaměstnanců pracuje v dceřiné firmě DH Dekor.

Pro zvládnutí organizace produkce takto rozvětveného portfolia výrobků je nutný dobrý řídící systém. V této oblasti družstvo využívá nejnovějších postupů - např. TOC (Theory Of Constrains). Nové originální manažerské postupy dávají příležitost obstát v konkurenci velkých nadnárodních firem. Vývoj v družstvu, jehož management, s využitím zkušeností českých a zahraničních expertů, hledá v tržních podmínkách netradiční způsoby řízení a motivace, ukazuje, že tento model funguje.

Bouřlivý rozvoj, netradiční metody řízení, rozsáhlé portfolio produktů, požadavky na vysokou efektivitu všech činností a nutná rychlost si vyžadují účinnou podporu s využitím informačních technologií. Jejich jádrem je v ČR málo známý systém IFS Application. Jde o moderní velmi pružný systém, využívaný např. společností GE pro řízení opraven leteckých motorů, nebo firmou SAAB, kde mimo jiné, na podkladě dat sbíraných za letu řídí údržbu Gripenů. Systém je výjimečný v tom, že umožňuje doplňování funkcí podle požadavků uživatelů.

Pro úspěchy družstva jsou však nejdůležitější schopní a motivovaní lidé. Proto je jim věnována maximální pozornost. Od financování průběžného vzdělávání, např. výuky jazyků, po rozsáhlý sociální program.

 
< Předch.   Další >