DDL - Dřevozpracující družstvo Lukavec - DDL
Domů arrow Aktuality arrow Informace o programu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců DDL“ po skončení prvního monitorovacího obdob
O firmě Produkty a služby DDL Plus Kontakty
Cesky English Deutch

Informace o programu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců DDL“ po skončení prvního monitorovacího obdob
esf_ikonka.jpgDDL  získalo v loňském roce finanční podporu z EF od MPSV v  celkové výši přes 11 mil. Kč na dvouletý projekt vzdělávání  se zahájením  od 1. září 2010 . Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny nejen náklady na lektory, organizaci kurzů, potřebná zařízení a náklady na výběrové řízení, ale také mzdy účastníků školení. Vše dle předem schváleného rozpočtu poskytovatelem dotace (MPSV).

Přestože vlastní školení mohla být zahájena až v prosinci, po ukončení výběrového řízení na generálního dodavatele, již do konce února 2011 se některého z realizovaných kurzů zúčastnili téměř všichni zaměstnanci. Dokladem jsou čísla z vyhodnocení  1. monitorovacího půlročního období: celkem se do projektu zapojilo 518 zaměstnanců a celkový počet absolvování je 888.

Koncem května jsme předali na MPSV monitorovací zprávu za období od 1.9.2010 do 28.2.2011, kde jsme zhodnotili průběh projektu, tj zajištění jednotlivých projektovaných kurzů a informovali o plánovaných aktivitách od března do konce srpna 2011 (2. monitorovací období).

Školení zabezpečující naplnění základních potřeb vzdělávání zaměstnanců

1.    Zahájeny a ukončeny

Školení svářečů opakované

      2.    Zahájeny

 

Základní kurz VZV

Technologie výroby -řezivo

Technologie výroby - nábytkové dílce

Technologie výroby - přířezy

BOZP a PO - ve firmě a na pracovišti

Školení řidičů čelních nakladačů

Obsluha tlak.nádob stabilních

Obsluha prac.plošin

RN-zářiče

 

Dle aktualizovaného harmonogramu školení pro 2.MO byla s generálním dodavatelem dohodnuta realizace těchto kurzů:

- Základní kurz VZV

- Svářečský kurz, oblouk, plamen, CO2

- Topičské zkoušky III. A IV.tř

- Obsluha JMP periodické

- Obsluha autojeřábu

- Hydraulická ruka

- První pomoc

- Obsluha jeřábu tř. O,A

 

Tato aktivita probíhá od 3. do 22. měsíce projektu.

 

Výstupem aktivity bude v následujícím monitorovacím období:

- realizace 8 typů kurzů - viz výše

 

Cílem je zajistit v rámci této aktivity, aby všichni pracovníci průběžně získali dovednosti a potřebná oprávnění bez kterých prakticky nemohou vykonávat svou práci. Jedná se tedy o různá povinná, periodická či zákonem daná školení, vstupní školení, adaptační proces atp.

 

Školení zabezpečující naplnění jistoty při výkonu práce vzdělávání zaměstnanců

 

1.  Zahájeny a ukončeny

Kurz interních auditorů - opakovaný

Kurz metrologie

Technologie CNC obrábění

Řízení zásob

Grafické programy, AutoCAD

2. Zahájeny

Kurz interních auditorů - základní kurz (nově nastupující lidi)

Jazykový kurz angličtiny

Intenzivní kurz angličtiny

Změny legislativy

Celní předpisy (clo - předp. mimo EÚ, doprava)

Management údržby, efektivnost údržby

 

Dle aktualizovaného harmonogramu školení pro 2.MO byla s generálním dodavatelem dohodnuta realizace těchto kurzů:

Kurz interních auditorů - základní kurz (nově nastupující lidi)

Školení na speciální měřicí přístroje

Čtení výkresů a dokumentace

Jazykový kurz angličtiny

Intenzivní kurz angličtiny

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz ruštiny

Změny legislativy

Celní předpisy (clo - předp. mimo EÚ, doprava)

Controlling v praxi

Problematika tolerancí

Diagnostika strojů a olejů

Management údržby, efektivnost údržby

Metody plánování (dispečink)

Kurzy speciální ekonomické

IT - Word, Excel

Ekonomika pro neekonomy

Prezentační dovednosti + PowerPoint

Odborné IT kurzy - SQL, ORACLE, securityP

Vibrační diagnostika

 

Tato aktivita probíhá od 4. do 22. měsíce projektu.

Výstupem aktivity v následujícím monitorovacím období bude:

- realizace 20 typů kurzů - viz výše

Cílem  této aktivity je průběžně získávat takové dovednosti, které umožní pracovníkům využívat již nastavené procesy a plnit tak efektivně své úkoly.

 

Školení zabezpečující naplnění sounáležitosti  s firmou a spolupracovníky

 

V rámci této aktivity proběhly nebo byly zahájeny kurzy zaměřené na posílení schopnosti efektivně komunikovat, získávat, zpracovávat a předávat informace.

Byly zahájeny :

 

- Příprava na pozici vedoucího-mistra

- Kurz manažer kvality (MQ)

 

Dle aktualizovaného harmonogramu školení pro 2.MO byla s generálním dodavatelem dohodnuta realizace těchto kurzů:

 

- Manažerské dovednosti

- Obchodní dovednosti

- Prodejní dovednosti - praktický výcvik

- Kurzy speciální - úsek nákupu

- Kurz manažer kvality (MQ)

 

Tato aktivita bude probíhat od 4. do 22. měsíce projektu.

 

Výstupem této aktivity v 2.MO bude:

-       realizace 5 typů kurzů

Cílem této aktivity je  posílení schopnosti vybraných zaměstnanců efektivně komunikovat, získávat, zpracovávat a předávat informace.

 

Školení zabezpečující potřebu uznání a úspěchu

 

Školení z této klíčové aktivity nebyla v prvním monitorovacím období zahájena.

 

Dle aktualizovaného harmonogramu školení pro 2.MO byla s generálním dodavatelem dohodnuta realizace těchto kurzů:

 

- Výcvik interních lektorů "Train the Trainer"

- Hodnocení pracovního výkonu

 

Tato aktivita bude probíhat od 4. do 22. měsíce projektu.

 

Výstupem aktivity bude v následujícím monitorovacím období:

-       realizace 2 typů kurzů

Cílem této aktivity je  posílení identifikace JÁ - FIRMA, pocitu, že pokud je úspěšná firma, jsem úspěšný i já a naopak.

 

Školení zabezpečující potřebu seberalizace ve firmě

 

V 1.MO nebyla zahájena školení v rámci této aktivity pro lídry, kteří mají vůli a schopnosti brát na sebe odpovědnost a ovlivňovat či měnit fungování firmy.

 

Dle aktualizovaného harmonogramu školení pro 2.MO byla s generálním dodavatelem dohodnuta realizace těchto kurzů:

 

jedná se o tato školení:

 

- Leadership

- Personální řízení

 

Tato aktivita probíhá od 4. do 22. měsíce projektu.

 

Výstupem aktivity bude v následujícím monitorovacím období:

- realizace 2 typů kurzů - viz výše

 

Cílem této aktivity je vybavit  lídry, kteří mají vůli a schopnosti brát na sebe odpovědnost a ovlivňovat či měnit fungování firmy, nejnovějšími metodami řízení firmy.

 
< Předch.   Další >