DDL - Dřevozpracující družstvo Lukavec - DDL
Domů arrow Aktuality
O firmě Produkty a služby DDL Plus Kontakty
Cesky English Deutch

„Komplexní program vzdělávání zaměstnanců DDL“ pokračuje

Informace o projektu  po skončení třetího  monitorovacího období. Projekt „Komplexní program vzdělávání zaměstnanců DDL“ pokračoval dle aktualizovaného a schváleného časového harmonogramu (viz. 3. monitorovací zpráva). V období od 1.září 2012 do 29. února 2012 (tj.3.monitorovací období, dále jen MO) dostaly přednost v souladu plánem, vedle školení zabezpečujících základní potřeby vzdělání zaměstnanců DDL, především kurzy cílené na zlepšování manažerských dovedností (Klíčová aktivita č.5 a 6, dále jen KA č.5 a KA č.6), jazykových znalostí (intenzivního kurzu angličtiny se účastnilo 15 pracovníků), dovedností IT a specialistů v údržbě, dále také zvyšování technických znalostí obsluh.  

Pokračování...
 
Komplexní program vzdělávání zaměstnanců DDL pokračuje
esf_ikonka.jpgProjekt „Komplexní program vzdělávání zaměstnanců DDL" pokračoval dle aktualizovaného a schváleného časového harmonogramu (viz. 2. monitorovací zpráva). V období od 1.března do 31.srpna 2011 (tj.2.monitorovací období, dále jen MO) dostaly přednost v souladu plánem především kurzy cílené na zlepšování obchodních dovedností (Klíčová aktivita č.5, dále jen KA č.5) a na řízení výroby a údržby (KA č.4). Je samozřejmostí, že dále pokračovala i školení zabezpečující základní potřeby vzdělání zaměstnanců DDL (KA č. 3).
Pokračování...
 
Informace o programu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců DDL“ po skončení prvního monitorovacího obdob
esf_ikonka.jpgDDL  získalo v loňském roce finanční podporu z EF od MPSV v  celkové výši přes 11 mil. Kč na dvouletý projekt vzdělávání  se zahájením  od 1. září 2010 . Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny nejen náklady na lektory, organizaci kurzů, potřebná zařízení a náklady na výběrové řízení, ale také mzdy účastníků školení. Vše dle předem schváleného rozpočtu poskytovatelem dotace (MPSV).
Pokračování...
 
Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele zvítězila firma Centrum andragogiky, s.r.o.

esf_ikonka.jpgVe výběrovém řízení na generálního dodavatele, které jsme byli povinni vzhledem k rozsahu podpory vyhlásit,
zvítězila firma Centrum andragogiky, s.r.o.

Pokračování...
 
DDL zahájilo vzdělávací program pro své zaměstnance
ESF_ikona.jpgK 1. září zahájilo Dřevozpracující družstvo v Lukavci realizaci dvouletého vzdělávacího programu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců DDL“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.
Pokračování...